Resclosa del Molí d’en Calvet

El riu Muga és un riu pirinenc, de la província de Girona, Catalunya (Espanya) que desemboca al mar Mediterrani. Neix en l’anomenada plana de la Muga, a 1425 m. d’altitud, al límit entre el Vallespir i l’Alt Empordà, i des dels hostals de la Muga les seves ribes constitueixen, durant uns 5,5 km, el límit fronterer francoespanyol. Rep principalment les aigües de la zona axial dels Pirineus (roc de Frausa, serra de l’Albera), travessa per profundes valls els sediments del subpirineo, força tectonitzats, i sorgeix per Pont de Molins a l’àmplia plana de l’Alt Empordà.On pots trobar llocs tan meravellosos com la resclosa del Molí d’en Calvet.