Josep Maria de Albert i Despujol

Pertanyeria a la noblesa Catalana (Barcelona, 1886-1952) fou un polític i industrial català relacionat amb el rei Alfons XIII, el 1921, rehabilita i reclama el títol de Baron de Terrades i li fou atorgat. Es casa amb una neta dels fundadors de la España Industrial, filla de Matias Montadas Conde de Santa Maria de Sans i esdevingué director de L’Espanya Industrial.

Durant la Segona República Espanyola es mantingué monàrquic i simpatitzant de Renovación Española. En començar la Guerra Civil Espanyola, s’exilià a Itàlia i després passà a Sevilla, ja dominada per les tropes franquistes. El 1945 fou nomenat alcalde de Barcelona en substitució de Miquel Mateu i Pla, càrrec que combinà amb el de procurador. Compaginà la gestió consistorial amb la industrial. Més tard fou president del Foment del Treball Nacional.

Propietari agrícola, principalment al terme municipal de Pont de Molins, on va residir al mas Aloy, que continua actualment sent propietat de la família Albert. Va ser fundador dels Cellers de la Baronia de terrades.


Més informació 

Telèfon: 972 52 92 64

https://pontdemolins.cat

ajuntament@pontdemolins.cat