Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Pont de Molins a:

Població

Figueres

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

7,8 km

50,3 km

54,5 km

138,9 km

229,4 km

273,1 km