L’empadronament és un dret de totes les persones que viuen en un municipi, ja que és la porta d’entrada a altres drets reconeguts, com ara l’educació o la salut.

No estar inscrita o inscrit en el padró municipal obstaculitza l’accés a drets bàsics, ja que l’empadronament és un requisit per poder gestionar tràmits i procediments necessaris per a la vida diària.

L’empadronament, un dret i una obligació