Projecte d’obertura de franges

Projecte d’obertura de franges en el municipi de Pont de Molins