Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit, en el marc del Fons de Cooperació econòmic de caràcter extraordinari 2022, les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació:

  • Per a despeses corrents:   19.806,73 €
  • Per a despeses d’inversió:   2.146,05 €