Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació:

“Del pla a l’acció” línia 1

 • Concepte subvencionat: Servei de comptabilitat i gestió energètica
  • Subv. Total:   432 €
  • Import 2022: 216 €
  • Import 2023: 216 €

“Del pla a l’acció” línia 3

 • Concepte subvencionat: Millora de l’envolupant tèrmic de l’edifici de l’Ajuntament
  • Subv. Total: 15.000 €
  • Import 2022: 7.500 €
  • Import 2023: 7.500 €

“Del pla a l’acció” línia 7

 • Concepte subvencionat: Punt d’informació energètica
  • Subv. Total:   967,50 €
  • Import 2022: 483,75 €
  • Import 2023: 483,75 €