Can Jordà

Està situada dins del nucli urbà de la població de Pont de Molins, al bell mig del terme de Molins, conformant la façana de ponent de la plaça de la Constitució. Edifici rehabilitat de planta rectangular, amb la coberta de teula de dos vessants i distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal, orientada a la plaça, presenta un cos adossat a la planta baixa, cobert per una terrassa al pis, amb barana de ferro. Té dos portals d’accés d’arc rebaixat, amb el mateix emmarcament de carreus de pedra que presenta la resta del parament. Les obertures dels pisos superiors són totes rectangulars i amb els emmarcaments arrebossats. Les de la segona planta tenen sortida a quatre balcons exempts amb les llosanes motllurades i barana de ferro. La façana està rematada per una cornisa dentada. A la part posterior de la casa hi ha una construcció a manera de pont o passera sobre la carretera, que comunica l’eixida posterior amb l’horta, vora la Muga. Els porxos d’aquesta eixida són bastits en pedra de carreus escairats. L’interior de l’edifici presenta diverses estances cobertes per embigats de fusta. Al primer pis hi ha la sala central envoltada de cambres. La construcció està arrebossada. En el cas de la casa pairal de Can Jordà, aquesta va ser construïda al segle XVII sobre les restes de les antigues cases d’època medieval que formaven el barri de Molins de Dalt. Segons el fons documental del COAC l’edifici va ser reformat al segle XIX. La família Jordà va ser un llinatge important de la comarca durant els segles XVIII i XIX.


Més informació

Pl. Carles Jordà Fages, 2

Telèfon: 972 52 92 64

ajuntament@pontdemolins.cat