Catalina Martínez Espigulé

La Sra. Catalina Martínez Espigulé, vídua del Dr. Jordi Cuffí Casellas, ha perpetuat els actes de generositat vers al municipi que va tenir juntament amb el seu espòs quan aquest vivia. Aquests actes l’han distingit com a senyora honorable i gaudeix de la més gran estima i respecte per part dels veïns i veïnes de Pont de Molins. Per aquest motiu, el Ple del Consistori va acordar condecorar-la en vida.


Més informació

Filla predilecta de Pont de Molins, 20 de maig de 2013

Telèfon: 972 52 92 64

https://pontdemolins.cat

ajuntament@pontdemolins.cat