Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el marc de la subvenció “Fons de cooperació ecnòmica i cultural 2021”, va concedir l’import de 18.036,60 € a l’Ajuntament de Pont de Molins per sufragar part dels costos derivats de la construcció de la mini deixalleria del municipi.

Alerta sanitària de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides

Podeu accedir al contingut d’aquesta alerta, i al d’altres que s’han difós sobre productes cosmètics, de cura personal i biocides, al següent lloc web del Departament de Salut:https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/productes-cosmetics/Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS. […]

Alerta sanitària de productes cosmètics

Alerta sanitària dels productes: 10 pc Teeth Whitening Pen Teeth Whitening Agent 44% Peroxide Dental Bleaching System Oral Gel-teeth WhiteningAgent (10/6/4/3pc Set) Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència […]

Fons de Cooperació econòmica i cultural 2018

La Diputació de Girona ens ha concedit 18.244,02 € per a despeses corrents que l’Ajuntament ha destinat a finançar el cost energètic de l’enllumenat públic i el seu manteniment per al 2018. També ens ha concedit 15.066,98 € per a inversions que s’han destinat a la climatització del local social, la compra d’un escenari i a pintar la […]

Subvenció per al soterrament de la línia elèctrica de MT “Els Cellers”, 1a fase

En el límit de ponent de la urbanització “Els Cellers” amb el sòl no urbanitzable hi discorre una línia aèria de MT suportada per torres metàl∙liques i de formigó, algunes de les quals estan situades dins dels jardins dels mateixos habitatges. Per tal d’eliminar les servituds elèctriques, imposades per l’estesa dels cables, sobre les parcel∙les […]

Subvenció per al soterrament de la línia elèctrica de MT “Els Cellers”, 2a fase

En el límit de ponent de la urbanització “Els Cellers” amb el sòl no urbanitzable hi discorre una línia aèria de MT suportada per torres metàl∙liques i de formigó, algunes de les quals estan situades dins dels jardins dels mateixos habitatges. Per tal d’eliminar les servituds elèctriques, imposades per l’estesa dels cables, sobre les parcel∙les […]

Subvenció del “Pla a l’acció”, línies 1, 3, 4 i 5

La Diputació de Girona ha concedit les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació: “Del pla a l’acció” línia 1 Concepte subvencionat: Servei de comptabilitat i gestió energètica, Informe de seguiment del PAES i Punt d’informació energètica Subv. Total: 1.398,00 € Import 2018: 699,00 € Import 2019: 699,00 € Subv. comptabilitat: 330,00 € Subv. informe: 384,00 […]

1 2