Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals

Benvolguts/des veïns/es,

Us comuniquem que el dia 29 de setembre d’enguany entra en vigor la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

Aquesta llei defineix al seu article 74 les a infraccions greus, entre d’altres és considerarà infracció greu “No complir les obligacions d’identificació de l’animal”.

La mateixa norma, a l’article 76, estableix que les infraccions greus es sancionaran amb una multa de 10.001 a 50.000 euros.

Per aquesta raó us recordem que tots els propietaris de gossos, gats i fures han de registrar els seus animals de companyia al cens oficial de la Generalitat de Catalunya (ANICOM). Per aquest fi, us heu d’adreçar a l’Ajuntament, haureu d’omplir la sol·licitud formal,  juntament amb l’original dels següents documents:

  • Cartilla sanitària de l’animal
  • Document que lliura el veterinari en el moment de col·locació del microxip (document groc)
  • DNI del propietari

Trobareu el formulari de sol·licitud de registre a: C3S0_Comunicacio_inscripcio_ANICOM.pdf (mediambient-altemporda.org)