Fons de Cooperació econòmica i cultural 2018

La Diputació de Girona ens ha concedit 18.244,02 € per a despeses corrents que l’Ajuntament ha destinat a finançar el cost energètic de l’enllumenat públic i el seu manteniment per al 2018. També ens ha concedit 15.066,98 € per a inversions que s’han destinat a la climatització del local social, la compra d’un escenari i a pintar la […]

Subvenció del “Pla a l’acció”, línies 1, 3, 4 i 5

La Diputació de Girona ha concedit les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació: “Del pla a l’acció” línia 1 Concepte subvencionat: Servei de comptabilitat i gestió energètica, Informe de seguiment del PAES i Punt d’informació energètica Subv. Total: 1.398,00 € Import 2018: 699,00 € Import 2019: 699,00 € Subv. comptabilitat: 330,00 € Subv. informe: 384,00 […]

Grups d’interès

Què ha de fer l’ens local davant d’una sol·licitud de reunió amb una persona que ocupa alt càrrec? Podeu veure la informació fent clic AQUÍ

1 3 4 5