Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació:

Despeses d’inversió  

Concepte subvencionat: Adequació del camí de Tramonts i Deixalleria municipal

Import: 5.150 € camí de Tramonts

Import: 7.767,12 € deixalleria municipal

Despeses corrents  

Concepte subvencionat: Subministrament energia enllumenat públic i manteniment enllumenat públic

Import: 23.476,48 €
Actuacions en camins  
Concepte subvencionat:  Sega lateral i desbrossat en camins municipals Import: 900 €

Fons de Cooperació cultural

 

Despeses actuacions Festa Major

Import: 6.422,40 €

Noves Tecnologies

 

Substitució del rak del servidor de l’Ajuntament

Import: 773,79 €

Finançament de les despeses del lloc de secretari interventor

Import: 10.000 €