Subvenció del “Pla a l’acció”, línies 1, 3, 4 i 5

La Diputació de Girona ha concedit les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació:

“Del pla a l’acció” línia 1

 • Concepte subvencionat: Servei de comptabilitat i gestió energètica, Informe de seguiment del PAES i Punt d’informació energètica
  • Subv. Total: 1.398,00 €
  • Import 2018: 699,00 €
  • Import 2019: 699,00 €
  • Subv. comptabilitat: 330,00 €
  • Subv. informe: 384,00 €
  • Subv. Punt Info: 684,00 €

“Del pla a l’acció” línia 3

 • Concepte subvencionat: Modificació de la instal·lació tèrmica a l’escola Tramuntana de Pont de Molins
  • Subv. Total: 1.435,82 €
  • Import 2018: 695,94 €
  • Import 2019: 739,88 €

“Del pla a l’acció” línia 4

 • Concepte subvencionat: Canvi d’enllumenat públic
  • Subv. Total: 30.000,00 €
  • Import 2018: 15.000,00€
  • Import 2019: 15.000,00€

“Del pla a l’acció” línia 5

 • Concepte subvencionat: Es preveu la instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l’Escola Tramuntana
  • Subv. Total: 15.000,00 €
  • Import 2018: 7.500,00 €
  • Import 2019: 7.500,00 €