Alerta sanitària de productes cosmètics

Alerta sanitària dels productes: 10 pc Teeth Whitening Pen Teeth Whitening Agent 44% Peroxide Dental Bleaching System Oral Gel-teeth WhiteningAgent (10/6/4/3pc Set) Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència […]

Subvenció de la Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament de Pont de Molins, amb el suport del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, ha adquirit material per a funcions d’assistència, concretament, un megàfon, dotze llits de campanya i una carpa, en el marc de les subvencions adreçades a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil per a l’adquisició d’equipament destinat a […]

Subvenció de la Diputació de Girona

Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2022). La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.936,20€ a l’Ajuntament de Pont de Molins per una acció estratègica pel desenvolupament territorial. Aquest ajut s’engloba dins el marc de […]

Subvenció de la Diputació de Girona

Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2022). La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.936,20€ a l’Ajuntament de Pont de Molins per una acció estratègica pel desenvolupament territorial. Aquest ajut s’engloba dins el marc de […]

Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 5.366,25€  a l’Ajuntament de Pont de Molins per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, concretament, per al manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals.

Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit, en el marc del Fons de Cooperació econòmic de caràcter extraordinari 2022, les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació: Per a despeses corrents:   19.806,73 € Per a despeses d’inversió:   2.146,05 €

Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit les subvencions pels imports i conceptes detallats a continuació: “Del pla a l’acció” línia 1 Concepte subvencionat: Servei de comptabilitat i gestió energètica Subv. Total:   432 € Import 2022: 216 € Import 2023: 216 € “Del pla a l’acció” línia 3 Concepte subvencionat: Millora de l’envolupant tèrmic de l’edifici de […]

1 2 3 4 5